Projektiv identifikation

Projektion är vad man brukar kalla en högre form av psykologiskt försvarsmekanism som i princip innebär att vi har lättare att se och skylla våra fel på en någon annan än se dem hos oss själva, alltså ett sätt att skydda vår självbild.

Då självbilden för narcissisten ( i fortsättningen kallad subjektet) är så otroligt viktig men samtidigt skör och beroende av konstant bekräftelse från omgivningen och faktiskt också måste skyddas ”internt” så räcker inte detta utan subjektet tillgriper det som kallas Projektiv identifikation.

Projektiv identifikation innebär i princip att subjektet provocerar objektet till att känna och agera ut det som inte subektets egen självbild tillåter att subjektet själv känner och erkänner. För att få allra bäst effekt, inte bara för att skydda den interna självbilden utan också få bekräftelse på omgivningen skall detta ske i ”vittnens närvaro”.

Detta psykologiska försvar används inte bara av narcissister och psykopater men för dessa är detta det enda sätt de kan förhålla sig till människor i sin omgivning. Den attack med anklagelser om att jag var hotfull och hon var rädd för mig som den kvinna, vilken i kraft av sin maktposition i 2½ år baktalat, isolerat och hotat mig via ”ombud” är ett utmärkt på exempel på projektiv identifikation. Länk: ”Rollbyte”

Projektiv idetnifikation handlar inte alltid om negativa aspekter och känslor av en person utan kan även gälla positiva sådana, en form av idealisering. I en relation mellan en narcissist och en ”medberoende” (båda lika djupt störda) kan det handla om att den medberoende projicerar sina goda egenskaper på narcissisten medan narcissisten projicerar sina negativa på den medberoende. Detta kallas Trauma Bonding och är ofta mycket svårt att bryta sig ur för den medberoende.

Projektiv identifikation är svårt att greppa men denna video förklarar det ganska bra

Wikipedia om Projektiv Identifikation (Engelska)