To My Children and Family

This post is exclusively for you so I shift to our mother language 🙂 Denna sida handlar inte om att svärta ned någon eller frita mig själv från skuld. Jag gör den för att jag är övertygad om att min historia, min förståelse,  kunskaper, litteratur, musik mm som betytt mycket för mig kan hjälpa andra … Continue reading To My Children and Family